Liên hệ

 •  

  6A/1, ấp Phú Thạnh 4, xã Đồng Phú,

  Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

 •  

  (098) 940 9769

  (097) 100 2767

 •  

  muabanth@gmail.com